Hovedinnhold
Faktafredag
Fritidsboliger i Trøndelag 2023

Fritidsboliger i Trøndelag i 2023

Det var 51 564 fritidsboliger i Trøndelag per 1. januar 2023. Siden 2010 har det blitt 5 511 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 12,0 %. I perioden 2020-2023 har antall fritidsboliger i Trøndelag økt med 2,1 %.

Fritidsboliger og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag. Samtidig bringer byggingen av hytter og fritidsboliger med seg potensielle utfordringer knyttet til naturinngrep. 51 564 fritidsboliger i Trøndelag betyr at fylket har ca. 108,1 fritidsboliger per 1 000 innbyggere. Målt i forhold til arealet så er det 1,31 fritidsboliger per km².

 

Orkland, Oppdal og Røros har flest fritidsboliger


Orkland er nå den kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 4 577 per 1. januar 2023. Deretter følger Oppdal med 4 234. Røros er den tredje største hyttekommunen med 3 418 fritidsboliger.

Image
Fritidsboliger i Trøndelag i 2023. Hvert punkt viser lokasjon til en fritidsboliger. Kartet viser kun lokasjonene til hytter og fritidsboliger og ikke deres arealbruk. 

 

Hvis man ser på perioden 2020-2023 så har det blitt 1 055 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 2,1 %.  Ca. en tredjedel av denne økningen skjedde i Oppdal hvor det var en nettoøkning på 369 fritidsboliger (9,5 %) i perioden 2020-2023


Frosta og Frøya har flest fritidsboliger i forhold til kommunes areal.


Målt i forhold til arealet så er det i Trøndelag 1,31 fritidsboliger per km² i 2023. En rekke kommuner har imidlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette.  Frosta har med 8,02 fritidsboliger per km², den høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 596 fritidsboliger per 1. januar 2023.


Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,76 fritidsboliger per km² og Levanger med 3,56 fritidsboliger per km².

Image
Antall fritidsbygninger per km²  i 2023
Antall fritidsbygninger per km²  i 2023

 

Tydal har flest fritidsboliger i forhold til folketallet.


Tydal kommunen i Trøndelag som har flest fritidsboliger i forhold til innbyggertallet. Tydal er også den eneste kommunene i fylket hvor det er flere fritidsboliger enn innbyggere.  I Tydal så er det 1 583 fritidsboliger per 1. januar 2023, mens kommunen hadde 751 innbyggere ved utgangen av 3. kvartal 2022. Noe som betyr at det er 2 109 fritidsboliger per 1000 innbyggere i Tydal, altså mer enn doblet så mange fritidsboliger som innbyggere.  Selv om Tydal har veldig mange fritidsboliger i forhold til folketallet så er tettheten av fritidsboliger i forhold til kommunens areal omtrent det samme som fylkessnittet, med 1,30 fritidsboliger per km² i Tydal mot 1,31 for hele Trøndelag. I perioden 2020 til 2020 har antall fritidsboliger i Tydal økt med 2,6 %

Image
Fritidsbygninger i Trøndelag 2020-2023
Fritidsbygninger i Trøndelag 2020-2023

 

Kilder og metode

Kilden som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 05467. 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/