Hovedinnhold
Faktafredag
Kommunefordelt månedslønn (Gjennomsnitt ) for heltidsansatte i Trøndelag i 2022. Personer som arbeider i regionen

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte med arbeidsted Trøndelag i 2022

Gjennomsnittlig månedslønn i 2022 for en heltidsansatt person med arbeidsted Trøndelag var 53 000 kr (636 000 kr i året), mens medianlønnen var 48 400 kr i måneden (580 800 kr i året). Gjennomsnittlig månedslønn i Trøndelag økte med 4,9 % i 2022. Noe som er høyere enn landsnittet på 4,7 %, men lavere enn inflasjonen på 5,8 %

Gjennomsnittlig månedslønn i 2022 for heltidsansatte menn med arbeidsted Trøndelag var 55 080 kr, mens den var 49 910 kr for heltidsansatte kvinner med arbeidsted Trøndelag. Høyest gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte som jobber i Trøndelag finner man blant menn over 55 år og eldre (61 330 kr), mens det er kvinner under 30 år som har lavest gjennomsnittlig månedslønn (39 620 kr)

Image
Gjennomsnittlig månedslønn (kr) personer med arbeidssted i Trøndelag i 2022

Deltidsansatte med arbeidsted Trøndelag hadde i 2022 i en gjennomsnittlig månedslønn på 42 770 kr (513 240 kr i året).  For deltidsansatte finner man forholdvis små lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Deltidsansatte menn hadde i snitt 42 910 kr i måneden og deltidsansatte kvinner hadde i snitt 42 700 kr i måneden.


Det er store lønnsforskjeller ulike yrker. Gjennomsnittlig månedslønn for ledere og administrerende direktører med arbeidsted Trøndelag var på henholdsvis 73 950 kr og 86 240 kr i 2022.  Mens f.eks. renholdere, hjelpearbeidere mv.  med arbeidsted Trøndelag i snitt tjente 38 660 kr i 2022

Image
Månedslønn (kr) heltidsansatte med arbeidssted i Trøndelag i 2022
Månedslønn (kr) heltidsansatte med arbeidssted i Trøndelag i 2022

 

Trøndelag ligger midt på skalaen i forhold til de andre fylkene når det gjelder gjennomsnittlig månedslønn. Oslo og Rogaland ligger høyst med henholdsvis 62 920 kr og 58 440 kr i snitt lønn i månedens for heltidsansatte som jobber i fylket. Mens innlandet (49 350 kr) og Nordland (50 590 kr) ligger lavest.

Image
Gjennomsnittlig månedslønn (kr) i 2022 for heltidsansatte etter bosted og arbeidstedfylke
Gjennomsnittlig månedslønn (kr) i 2022 for heltidsansatte etter bosted og arbeidstedfylke

 

Ulik næringssammensetning forklarer noe, men ikke alt av lønnsforskjellene mellom fylkene.  I de fleste yrker er lønnsnivået høyere i Oslo enn i andre deler av landet.

Gjennomsnittlig månedslønn i Trøndelag økte med 4,9 % i 2022. Noe som er høyere enn landsnittet på 4,7 %, men lavere enn inflasjonen på 5,8 %.

 

Image
Lønnsvekst (gjennomsnitt heltidsansatte, etter arbeidsted) og KPI i 2022
Lønnsvekst (gjennomsnitt heltidsansatte, etter arbeidsted) og KPI i 2022

 

Kommunefordelt månedslønn etter arbeidsted


Lønnsforskjellene mellom kommunene er et resultat av flere ulike faktorer slik som sammensetning av næringer og yrker i kommunene, i tillegg til at det er regionale forskjeller i lønnsnivået.
Det er personer som jobber i Trondheim har tjener mest. Gjennomsnittlig månedslønn i 2022 for en heltidsansatt person med arbeidsted Trondheim var 55 900 kr.  Lønnsnivået i Trondheim ligger forholdvis mye høyere enn i resten av fylket og Trondheim er eneste kommune med en gjennomsnittlig månedslønn over fylkessnittet. Andre kommuner med en relativt høy gjennomsnittlig er Stjørdal og Frøya.

Image
Kommunefordelt månedslønn (Gjennomsnitt ) for heltidsansatte i Trøndelag i 2022. Personer som arbeider i regionen
Kommunefordelt månedslønn (gjennomsnitt) for heltidsansatte i Trøndelag i 2022. Personer som arbeider i regionen

 

På den andre enden av skalaen finner man Frosta med en gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte på 38 670 kr i 2022.  Frosta skiller seg i også ut ved at gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte (41 370 kr) er høyere enn gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte.

Kommunefordelt månedslønn etter bosted


Når man ser på månedslønnen etter bosted er det i Malvik at man finner den høyeste gjennomsnittslønnen for en heltidsansatt (56 750 kr), etterfulgt av Trondheim (56 670 kr). Laveste gjennomsnittslønn har de som er bosatt i Meråker (45 320 kr).

 

Image
Kommunefordelt månedslønn (Gjennomsnitt ) for heltidsansatte i Trøndelag i 2022. Personer som bor i regionen
Kommunefordelt månedslønn (Gjennomsnitt ) for heltidsansatte i Trøndelag i 2022. Personer som bor i regionen

 

Interaktivt dashboard med data på kommunefordelt månedslønn i Trøndelag

Under finner du et interaktivt dashboard på kommunefordelt månedslønn for Trøndelag dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

 

Kilder og metode

 

Tallene som er bruk i denne artikkelen er hentet fra SSB tabell 12852 og 11422

Tallene baserer seg på lønnen i referansemåneden som er november. Månedslønnen er her brutto månedslønn som omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/