Hovedinnhold
Faktafredag
Norsk kulturindeks 2022

Kulturindeksen 2022 - Trøndelag nest beste kulturfylke i 2022

Trøndelag nest beste kulturfylke i 2022 og Røros nest beste kulturkommune. Trøndelag er best i landet på frivillighet og kultur for barn.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

 

Trøndelag nest beste kulturfylke i 2022:


Trøndelag er rangert  likt med Vestland som nest best av fylkene på Norsk Kulturindeks 2022.  Trøndelag hadde 218,5 poeng mens Vestland hadde 217,8 poeng – så om man legger godviljen til og teller på desimalene så er Trøndelag nr. 2 og Vestland nr.  3.

Image
Norsk kulturindeks 2022 - fylker
Norsk kulturindeks 2022 - fylker

 

Indeksen klarer heller ikke å skille Trøndelag og Vestland  fra hverandre i kategorien kunstnere. Innen kategorien kulturarbeidsplasser ligger Vestland et lite poeng foran, mens det er motsatt innen museum.

I kategorien kulturarrangement er Trøndelag rangert som nummer fem av fylkene. Når man ser på antall kulturarrangementer over tid viser indeksen at mens Norge som helhet i 2022 hadde flere kulturarrangementer per innbygger enn i 2019, så lå Trøndelag godt under 2019, og ser kanskje ikke ut til å ha kommet gjennom pandemien like godt


Innen kino er det jevnt blant fylkene, og Trøndelag rangeres som tredje best, sammen med Vestfold og Telemark. Samme rangering finner vi i bibliotekskategorien, der Trøndelag deler tredjeplassen med Agder. I kategorien scenekunst er det bare Oslo og Troms og Finnmark som har større aktivitet.


Trøndelags beste rangering blant fylkene finner vi innen kultur for barn og unge. Her ser vi høye poengsummer i alle kategoriene, men det er spesielt DKS som plasserer fylket foran de andre. I Trøndelag var det totale estimerte besøket på DKS-forestillinger om lag 218 000. Dette er 24% over landsgjennomsnittet og høyest blant fylkene


Trøndelag er bare slått av Oslo innen sentrale tildelinger. Kommunene i Trøndelag bruker relativt lite midler på kultur, altså ligger noe under landssnittet. Når det gjelder fylkeskommunale midler til kultur ligger Trøndelag godt over landssnittet


Til slutt er Trøndelag også rangert best i kategorien frivillighet. Innen frivillighet har Trøndelag samlet flest medlemmer av fylkene innenfor fem typer kultur og frivillighetsorganisasjoner (kor, korps, historielag, husflidslag og kunstforeninger)

 

Røros nest beste kulturkommune i 2022

På Kulturindeksen 2022 kommer Røros på andre plass, ned fra en topplassering i 2021.

I 2021 endret Telemarksforsking metoden for utregning også bakover i tid. Den nye metoden premierer i noe større grad kommuner som gjør det svært godt i enkelte kategorier. Oslo klatret mange plasser med den nye metoden Først til en andreplass i 2021 også forbi Røros i 2022

Image
Norsk kulturindeks 2022
Norsk kulturindeks 2022 - kart kommuner

 

Total er det 5 trønderske kommuner blant topp 50 på kulturindeksen 2022.  Røros er som nevnt på en andre plass. Trondheim gjør det også bra og er nummer 9. Verdal er nummer 29 og Oppdal er nummer 30, mens Størdal er nummer 40.

Røros gjør det godt på de fleste indikatorene på indeksen og har en 62. plass innen kulturarrangement som dårligste plassering. Røros skårer spesielt bra på Museum med en 4. plass og på kunstnere med en 7. plass.  Røros har også høye plasseringer på kategoriene kulturarbeidere (13. plass),bibliotek (21. plass) og kino (23. plass). Det at Røros gjør det bra er ikke overaskende. Kommunen har et bredt kulturliv med bakgrunn i stedets historie som bergstad og har Trøndelags eneste UNESCO-verdensarvsted. Den sørsamiske kulturen har også lange tradisjoner i Rørosregionen.

I tillegg til Røros gjør også Trondheim det bra på kultur-indeksen med en 9. plass blant kommunene i Norge. Trondheim gjør det spesielt bra på kulturarbeidere (8. plass), scenekunst (9. plass) og kunstnere (19. plass) Det er på kultur for barn at Trondheim gjør det dårligs med en 222. plass blant landets kommuner.

Av andre gode trønderske plasseringer på enkeltindikatorer i indeksen kan det nevenes blant annet at Oppdal er på topp i landet på Kino, mens Tydal er på topp på Kulturarrangement. Holtålen nr. 2 i landet på bibliotek, mens Høylandet er nr. 2 på Frivillighet. Høylandet er også nr. 4 nasjonalt på bibliotek. Videre har vi Meråker som er nr. 5 på frivillighet og nr 7 på bibliotek.  Mens leka er nr. 5 på Kultur for barn.


I tabellen under finner du plasseringen til de trønderske kommunene på alle de ulike kategoriene i av Norsk kulturindeks 2022

Image
Norsk kulturindeks 2022 - kommuner
Norsk kulturindeks 2022 - kommuner

Kilder og metode 

Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til hverandre. Kommuner og fylker rangeres i ti kategorier samt en samlet rangering som er summen av disse ti. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken i et gitt område.


Kulturindeksen blir publisert på: http://kulturindeks.no/


Kulturindeks-rapportene beskriver kulturlivet i en kommune eller et fylke på bakgrunn av data hentet fra mer enn 50 ulike kilder. Rapportene presenterer kulturtilbud og kulturbruk på 10 forskjellige områder og har egne kapitler om økonomi og innbyggertilfredshet. Norsk kulturindeks definerer kultur i tråd med begrepet Ytringskultur.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/