Hovedinnhold
Faktafredag
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 50 personer i 4. kvartal 2023

Pendlestrømmer i Trøndelag per 4. kvartal 2023

Per 4. kvartal 2023 pendlet 1 av 4 sysselsatte i Trøndelag til annen kommune i forbindelse med arbeid. Totalt er det 60 871 personer bosatt i Trøndelag som pendler. De største pendlestrømmene internt i Trøndelag per 4. kvartal 2024 går fra Malvik, Melhus, Størdal, og Skaun inn til Trondheim,

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/pendling


Pendlerstrømmene mellom kommunene forteller oss noe om hvordan arbeidsmarkedet i kommunene er knyttet sammen og hvor det er mye arbeidsmarkedsinteraksjon det er mellom kommunene.  Den største pendlerstrømmen i Trøndelag er fra Melhus til Trondheim, på 4 426 pendlere. Andre store pendlestrømmer inn til Trondheim er fra Malvik (4 414 pendlere), Stjørdal (2 559 pendlere) og Skaun (2 098 pendlere). Det er det også mye pendling andre veien. 1 391 pendler fra Trondheim til Melhus. Til Stjørdal, og Malvik er det henholdsvis 1 3982 og 940 pendlere fra Trondheim.

En pendler defineres i statistikken som en person som jobber i en annen kommune enn bostedskommunen. Statistikken skiller ikke på dagpendlere eller ukependler. Den sier heller ikke noe om hvor mange dager i uke med hjemmekontor pendlerne eventuelt har.

Image
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 50 personer i 4. kvartal 2023
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 50 personer i 4. kvartal 2023

 

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/pendlestrommer-mellom-kommuner

Det er ikke bare rundt Trondheim at det er mye pendling. Det betydelig pendling mellom Innherreds-kommunene, spesielt mellom Levanger og Verdal. 1 334 personer pendlet fra Verdal til Levanger og 1 059 personer pendlet andre veien.

Det er også betydelig arbeidsmarkedsinteraksjon mellom en rekke enkeltkommuner slik som Namsos og Overhalla, Melhus og Midtre Gauldal, Malvik og Stjørdal, Skaun og Orkland, og Hitra og Frøya.

Image
Største pendlerstrømmer internt i Trøndelag per 4. kvartal 2023
Største pendlerstrømmer internt i Trøndelag per 4. kvartal 2023

Av de 60 871 personene som pendler ut fra en trøndersk kommune per 4. kvartal 2023 så er det 74,5 % eller 45 438 som pendler til en annen trøndersk kommune. 19 286 av disse pendler til Trondheim.   5 086 personer pendlet fra Trøndelag til Oslo og 2 293 personer pendlet fra Trøndelag til Viken. Innpendlingen til Trøndelag var størst fra Viken (2 874 pendlere), Møre og Romsdal (2 067 pendlere) og Oslo (2 000 pendlere). Totalt sett hadde Trøndelag en netto utpendling på 1 776 personer per 4. kvartal 2023.

Trondheim er kommunen som har størst innpendling fra andre trønderske kommuner (19 286 pendlere). Det er også 9 724 personer som pendler til Trondheim fra andre deler av landet, fleste fra Oslo (1 618 pendlere).  6 579 personer pendler fra Trondheim til andre trønderske kommuner og 7 730 pendler fra Trondheim til andre deler av landet, flest til Oslo (3 108 pendlere), Bergen (558 pendlere) og Bærum (391 pendlere).

24,4 % av sysselsatte bosatt i Trøndelag pendler

Per 4. kvartal 2023 pendlet 1 av 4 sysselsatte bosatte i Trøndelag til annen kommune i forbindelse med arbeid.

Image
Andel av sysselsatte personer etter bosted som jobber i en annen kommune enn bostedskomunen, per 4. kvartal 2023
Andel av sysselsatte etter bosted som jobber i en annen kommune enn bostedskomunen, per 4. kvartal 2023

 

Malvik (76,7 %), Skaun (73,3 %), Melhus (65,2 %) og Inderøy (52,9 %) har størst andel pendlere. Mens Nærøysund (10,4 %), Trondheim (12,3 %) og Frøya (14,3 %) hadde den laveste andelen pendlere.

Kun 7 kommuner i Trøndelag hadde større innpendling enn utpendling per 4. kvartal 2023.  Nettoinnpendlingen er størst til Trondheim hvor 29 010 personer pendlere inn til kommunen og 14 309 pendler ut fra kommunen, noe som gir en netto innpendling på 14 701 personer.   Etter Trondheim så er det Frøya (540), Namsos (126) og Åfjord (124) som har størst netto innpendling. Størst netto utpendling finner vi i Malvik (4 167), Melhus (3 743) og Skaun (2 715).

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt data SSB tabell 03321 og 11616.

En pendler defineres i statistikken som en person som jobber i en annen kommune enn bostedskommunen. Statistikken skiller ikke på dagpendlere eller ukependler.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/