Hovedinnhold
Faktafredag
Kraftpris Midt-Norge og prisdiferanse Midt-Norge og Sørøst-Norge

Prisforskjeller på strøm mellom Midt-Norge (NO3) og Sørørst-Norge (NO1). Status per uke 42 2022

Det siste året har det vært historisk store forskjeller i spottprisen på strøm mellom Midt-Norge (NO3) og Sørørst-Norge (NO1). Husholdninger i Midt-Norge og Nord-Norge har så langt sluppet unna de høye kraftprisene som de sørlige delene av landet har opplevd de siste 12 månedene.

Strømprisene i Norge bestemmes i det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet, ved kraftbørsen Nord Pool. Prisene på kraftbørsen påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter strøm. Disse påvirkes igjen av flere faktorer.  Været er en viktig faktor, vind og nedbør påvirker kraftproduksjonen, mens temperatur påvirker kraftforbruket. Prisen i Norge blir også påvirket av kraftprisen i resten av Europa, som igjen er påvirket av blant annet faktorer slik som internasjonale gasspriser og prisen på utslipp av CO2. Høye gasspriser på grunn av geopolitisk uro har det siste året ført til høye energi priser i Europa, noe som også har smittet over på det norske kraftmarkedet.


Prisene varierer mellom de ulike prisregionene i Norge. Trøndelag (unntatt Røros) ligger i prisområde NO3 sammen med Møre og Romsdal og nordre og vestlige deler av Sogn og Fjordane. Prisen i de ulike regionene påvirkes blant annet av tilgangen på vannet i magasinene i nærområdet, produksjonen fra vindkraftanlegg, overføringskapasiteten mellom regionene og etterspørselen i de ulike prisregionene.


I perioden januar til og med september 2022 så var kraftprisen i Midt-Norge (NO3) i snitt på 256,1 kr per MWh. Dette er betydelig ned fra 2021 når snittprisen for året var på 419,6 kr per MWh, men betydelig opp fra man så i 2019 (380 kr per MWh) og 2018 (423 kr per MWh).  I både 2021 og 2022 har det vært store svingninger i kraftprisen og det har vært enkelt dager med veldig høye priser. For eksempel 29. november 2021 ble det registret en dagspris på 2 254,3 kr per MWh, noe som er 2,5 ganger mer enn høyeste observerte dagspris i perioden 2013-2020. Den 29. november 2021 så hadde man også de høyeste times prisene som noen gang er blitt observert i Trøndelag med 3 687,12 kr per MWh mellom klokken 16. og 17.

 

 

I 2021 og så langt i 2022 har kraftprisen i Midt-Norge vært betydelig lavere enn i Sørlige deler av Norge. I september 2022 var snittprisen per MWh på 753 kr i Midt-Norge mot 3 589 kr i Sørøst-Norge, en prisdifferanse på 2 834 kr per MWh eller 2,83 kr per kilowattime. Den største prisforskjellen mellom Midt-Norge og Sørøst-Norge ble observert 30 august 2022 da spotprisen var 6 184 kr per MWh lavere i Midt-Norge enn i Sørøst-Norge.

 

 

 

I perioden januar til og med september 2022 så var kraftprisen i Midt-Norge i snitt 1 766,9 kr per MWh lavere enn i Sørøst-Norge. I perioden 2013-2018 så lå kraftprisen i Midt-Norge stabilt noe høyere enn i Sørøst-Norge.


Overføringsbegrensninger i strømnettet og de store utbyggingene av vindkraft i Trøndelag de siste årene er en del av forklaringen på at man har sett til historisk store differanser i kraftprisen mellom Midt-Norge og Sørøst Norge i 2021.

 

Kraftprisen er bare en del av prisen som forbruker betaler


Spotprisen i kraftmarkedet er bare en del av prisen som forbruker betaler, i tillegg kommer nettleie og ulike avgifter. Den totale gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i Norge, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 205 øre/KWh i 2. kvartal 2022. Det er 66 prosent høyrere enn gjennomsnittlig total strømpris for 2. kvartal de siste fem årene.  Medregnet strømmstøtten var den totale gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i Norge på 137 øre/KWh i 2. kvartal 2022.

 

Image
Elektrisitetspris for husholdningene fordelt på kraftpris, nettleie og avgifter 1.kvartal 2012-2.kvartal 2022
Elektrisitetspris for husholdningene fordelt på kraftpris, nettleie og avgifter 1.kvartal 2012-2.kvartal 2022

 

Av den totale strømprisen i 2. kvartal 2022 utgjorde kraftprisen 60 prosent, nettleien 14 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 26 prosentene. I perioden 1. kvartal 2012-2. kvartal 2022 så har kraftprisen i snitt utgjort 38 % av prisen til forbrukeren, avgifter utgjorde 33 % og nettleien utgjorde 29 %. 

 

Kilder og metode


Prisstatistikken som er brukt i denne artikkelen er hentet fra Nordpool sin elspott statistikk. Det er også brukt tall fra SSB tabell 09387 på gjennomsnittlig pris for husholdninger inkludert nettleie og avgifter.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

 

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/