Hovedinnhold
Faktafredag
Søkere per studium sortert etter flest førstevalgsøkere per plass

Samordna opptak 2024

Samordna opptak er en tjeneste som koordinerer og administrerer opptak av nye studenter til norske universiteter, høgskoler og fagskoler. Fra 2020 ble det for første gang mulig å søke høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) gjennom Samordna opptak.

 

Universitet og høyskole

Søkertallene fra Samordna opptak for 2024 viser økning i antall søkere med førstevalg til studier i Trøndelag fra 22 020 i 2023 til 22 393 i 2024. Pandemiårene 2020 og 2021 hadde spesielt høye søkertall, med hhv. 23 421 og 23 302 førstevalgsøkere til Trøndelag.  Trondheim er den nest mest populære studentbyen i landet etter Oslo, med 20 162 førstevalgsøkere i 2024. Levanger har 1 096 førstevalgsøkere, Stjørdal 429, Steinkjer 263, Namsos 387 og Nærøysund 55.  Det er vekst i førstevalgsøkere til alle studiesteder i Trøndelag fra 2023 til 2024.

 

Image
Søkere per studiested i 2024
Søkere per studiested i Trøndelag i 2024 til universitets- og høyskolestudier

 

Siden dette er søkertall, er det viktig å vite at søkerne kan endre på rekkefølgen til studieønskene sine og fjerne studieønsker frem til 1. juli. Det vil også forekomme endringer i antall studieplasser. Tallene viser derfor hovedsakelig interessen for de ulike studiene ved søknadsfristen, og ikke hvilke studieplasser som kommer til å bli fylt.

Førstevalgsøkere per planlagte studieplass er et mål på hvor stor interesse det er for de ulike studiene. Aggregert per studiested så er det størst interesse for studiene i Trondheim med 2,45 førstevalg per studieplass. Namsos er oppe i 2,28 per studieplass i 2024, som er en enorm økning fra 2023 med 1,32 førstevalg per plass. Levanger og Steinkjer ligger lavest med hhv. 1,32 og 1,23 førstevalg per studieplass, men det er likevel en klar forbedring fra 2024. Nærøysund er nytt som studiested og har 55 førstevalgsøkere på de 30 planlagte studieplassene.

Når man ser på interesse fordelt på utdanningsområde så er Informasjonsteknologi, Økonomi og administrasjon og Helsefag i toppen med over 3 førstevalgsøkere per studieplass. Det er svakest interesse for Språkfag, Lærerutdanning og Historie. Lærerutdanningen har noen flere førstevalgsøkere i 2024 (1 677) enn i 2023 (1 587), men ligger mye lavere enn i 2022 (2 364) og i 2022 (2 097).
Teknologistudiene (ingeniør, sivilingeniør og arkitekt) har mange studieplasser og jevnt over god interesse over tid.

Image
Søkere per utdanningsområde i 2024
Søkere per utdanningsområde i 2024

 

Når vi ser på oversikten over de mest populære studiene i Trøndelag i 2024 så peker det nye studiet Flyingeniør ved NTNU deg ut. Studiet er blant landet mest populære studier med 453 førstevalgsøkere til de 25 planlagte studieplassene. Film- og videoproduksjon er neste på lista med 197 førstevalg på 20 plasser. Paramedisin, deltid er neste på lista med 277 førstevalgsøkere på 30 plasser.

Image
Søkere per studium sortert etter flest førstevalgsøkere per plass i 2024

 

Innen informasjonsteknologi er det studiene Digital forretningsutvikling og Informasjonsbehandling som er de mest populære. Innen Helsefag er det i tillegg til Paramedisin deltid, Fysioterapi og Medisin som er blant de studiene med flest førstevalgsøkere per studieplass.
Sykepleiestudiet i Trondheim har mye høyere interesse med 3,55 førstevalg per plass, sammenlignet med samme studium i Levanger og Namsos som har hhv. 1,23 og 0,58 førstevalgsøkere per plass.
Blant økonomistudiene er det stor interesse for både årsstudium, bachelor (3 år) og siviløkonom (5 år) innen Økonomi og administrasjon. Det er også stor interesse for Personalledelse og kompetanseutvikling på Nord universitet i Levanger med 121 førstevalgsøkere på 30 plasser.

Av teknologistudiene er det i 2024 Flyingeniør på topp foran Industriell økonomi Siving, Arkitektur og Industriell design. 
Blant lærerfagene er det flest førstevalgsøkere per plass til Lektor i hhv. historie og kroppsøving. Det er generelt svake søkertall til lærerstudiene, men likevel en forbedring fra 2023.
 

Fortsatt svak interesse for Barnehagelærer, men bedring fra 2023

I 2023 var det relativt svak søkning til barnehagelærerstudiene i Trøndelag. Til 420 planlagte studieplasser var det 250 førstevalgsøkere, og dermed 0,6 førstevalg per plass. I 2024 er planlagte studieplasser fortsatt 420, men heltidsstudium på Levanger er erstattet med deltidsstudium i Kolvereid og Levanger. Førstevalgsøkere har økt til 351 og førstevalg per plass er 0,84. Dronning Mauds minnes høyskole (DMMH) har fleste studieplasser i Trøndelag med 360 plasser. DMMH har en liten økning i antall førstevalgsøkere 2023 til 2024, fra 237 til 256.
 

Image
Søkere barnehagelærer i Trøndelag i 2024
Søkere per til barnehagelærerstudier i 2024

 

Interaktiv statistikk på søkere fordelt på utdanningsområde, studiested og lærested finnes på: 
https://trondelagitall.no/statistikk/samordna-opptak
 

 

Høyere yrkesfaglig utdanning

 

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) bygger på fag- eller svennebrev og treårig yrkesfaglig opplæring i skole. Enkelte studier kan også bygge på generell studiekompetanse. Høyere yrkesfaglig utdanning tilbys av fagskoler.
Til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) er det 1 500 førstevalgsøkere i Trøndelag via Samordnet opptak i 2024. Noen private fagskoler har ikke opptak via Samordnet opptak. Søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning har gått opp fra 1 307 i 2023. Den største fagskolen er Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) med 1 029 førstevalgsøkere i 2024 mot 929 i 2023 og 904 i 2022.


 

Image
Søkere per lærested i 2024 til høyere yrkesfaglig utdanning
Søkere per lærested i Trøndelag i 2024 for høyere yrkesfaglig utdanning

 

 Selv om det er flest studieplasser for førstevalgsøkere til Trøndelag høyere yrkesfagskole, så er interessen målt i førstevalgsøkere per studieplass høyere til studietilbudet fra Norsk fotofagskole og Fagskolen i Innlandet. 

 

Image
Søkere per studiested i 2024 til høyere yrkesfaglig utdanning
Søkere per studiested i 2024 for høyere yrkesfaglig utdanning

 

 Studiene innen høyere yrkesfagutdanning er spredt på 11 ulike studiesteder. Det er studiene på Støren og i Steinkjer som har flest førstevalgsøkere per studieplass. Det er i Trondheim det er flest studieplasser med 450 plasser.

 

Image
Søkere per studium sortert etter førstevalgsøkere per plass. Søknader i 2024 for høyere yrkesfaglig utdanning

 

 

Foto prosjektutvikling på Norsk Fotofagskole er det mest populære studiet i Trøndelag innen høyere yrkesfaglig utdanning i 2024. Elkraft har bra interesse både på Steinkjer og Løkken. Barsel- og barnepleie på Folkeuniversitetets fagskole  i Trondheim har også gode søkertall, og betydelig høyere enn tilsvarende studium på THYF på Levanger. 
Bygningsvern gjennom Høyskolen i Innlandet på Røros har kun 7 studieplasser, med god interesse med 18 førstevalgsøkere. På Støren er det god interesse for Kart- og oppmålingsfag med 21 studieplasser og 53 førstevalgsøkere.

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra Samordnet opptak.
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/index.html

Figurer er hentet fra:
https://trondelagitall.no/statistikk/samordna-opptak

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag
 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/