Hovedinnhold
Faktafredag
Middeltemperatur i jinu 2023

Sommertemperatur i Trøndelag

Juli regnes for å være den varmeste måneden i Trøndelag. Men dette varierer år til år. Sommeren 2022 hadde relativt jevn middeltemperatur i sommermånedene. Juni endte med 11,7 °C, og var marginalt varmere enn juli med 11,6 °C, mens august ga høyest middeltemperatur med 12,2 °C. I løpet av de siste ti årene så var varmeste juni måned i 2020 med middeltemperaturen i Trøndelag på 14,7 °C. Da ble det til gjengjeld en kald juli med middeltemperatur på 10,7 °C. Kaldeste juni i perioden var i 2015 med 7,4 °C i middeltemperatur. Sommeren kom seint det året og middeltemperaturen i august 2015 var høyest i perioden med 13,8 °C. Når man ser på middeltemperatur for Trøndelag over hele året så viser 2014 seg å være det varmeste året de siste 10 årene, og 2017 var det kaldeste, 4,3 °C mot 2,4 °C. 2022 hadde en middeltemperatur på 3,3 °C.
Image
Månedlig middeltemperatur i Trøndelag i sommerens måneder
Månedlig middeltemperatur i Trøndelag i sommerens måneder

 

Image
Middeltemperatur for hele året i perioden 2014-2022e i Trøndelag
Middeltemperatur for hele året i perioden 2014-2022i Trøndelag

 

Per juni 2023 har Trøndelag 44 som måler tempereatur og bearbeider målingen til middeltemperatur per måneden. Trondheim har flest værstasjoner med 12, mens 14 av kommunene er uten værstasjoner som hånterer middeltemperatur per måned.

Differansen i middeltemperatur i juni 2023 på værstasjonene varierer mye. Laveste middeltemperatur i juni 2023 var registrert på værstasjonen på Storhornet i Trollheimen 1550 moh i Oppdal. Den var 6,2 °C. Høyeste middletemperatur  var registrert i Trondheim med 15,6 °C.

Image
Middeltemperature på værstasjoner i juni 2023
Middeltemperature på målepunkter i juni i 2023

 

Ser man på middeltemperaturen i juni, kan man se at de siste 10 årene har temperaturen steget litt. Høyeste middeltemperaturer var i 2020, og laveste i 2015. 2018 var også et år med lave middeltemperaturer i juni for Trøndelag.

Middeltemperatur tar hensyn til både minimums- og maksimumsverdiene. Tatt i betraktning kun de maksimale temperaturverdiene, kan man se at maksimumstemperaturen er omtrent dobbelt så høy som middeltemperatur, men generelt forblir bildet det samme. I juni 2023 var maksimumstemperaturen registrert i Trondheim 32,2 °C. Samtidig, i de fleste kommuner, var maksimumstemperaturen rundt 30 °C. Og bare i Frøya og Leka var det litt over 20 °C, henholdsvis 23,2 °C og 22,3 °C.

Image
Gjennomsnitt middeltemperatur i juni 2013-2023 for målepunkter i kommuene i Trøndelag
Gjennomsnitt middeltemperatur i juni 2013-2023 for målepunkter i kommunene i Trøndelag
Image
Maksimumstemperatur i juni 2013-2023 for målepunkter i kommuene i Trøndelag
Maksimumstemperatur i juni 2013-2023 for målepunkter i kommuene i Trøndelag

 

Når det gjelder juli i fjor, var det omtrent det samme som juni, hvis man ser på middeltemperaturen. Men maksimumstemperaturen i juli var noen grader lavere. Så maksimumstemperaturen i juli 2022 ble registrert i Frosta og Hitra og var 30,2 °C, mens den i juni 2022 var i Trondheim, 32,3 °C.

 

Image
Gjennomsnitt middeltemperature i juli 2013-2022 for målepunkter i kommuene i Trøndelag
Gjennomsnitt middeltemperature i juli 2013-2022 for målepunkter i kommuene i Trøndelag

 

Image
Maksimumstemperature i juli 2013-2022 for målepunkter i kommuene i Trøndelag
Maksimumstemperature i juli 2013-2022 for målepunkter i kommuene i Trøndelag

 

Nedbør

Image
Prosent fordeling nedbør i Trøndelag i 2022
Prosent fordeling nedbør i Trøndelag i 2022

I tillegg til høye temperaturer er sommermånedene også preget av mindre nedbør. I 2022 utgjorde nedbør i juni bare 6,55 % av den årlige nedbøren, og i juli  7,72 % av årlig nedbør.

I juni 2023 var høyeste  nedbørsmengde registrert i Nærøysund, 110,2 mm, og laveste i Hitra, bare 14,2 mm.

Juni 2023 var tørrere enn samme periode i 2022. Gjennomsnittlig antall dager med nedbør ved målestasjoner i Trøndelag var 8 dager i juni i år, mens det i fjor regnet halvparten av dagene i juni.

 

Image
Nedbør i juni 2023
Nedbør i juni 2023

Kilder og metode

Data er hentet fra Norsk Klimaservicesenter. Seklima.met.no

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag

Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/