Hovedinnhold
Faktafredag
Største tettsteds dominans 2022

Trøndelag er regionen i Norge hvor det er størst forskjell i befolkning mellom største og nest største tettsted.

Trøndelag er den regionen i Norge hvor det er størst forskjell mellom største og nest største tettsted. Tettstedet Trondheim er 14,6 ganger større målt i befolkning enn det nest største tettstedet i Trøndelag, som er Stjørdalshalsen.

Den amerikanske geografen Mark Jefferson introduserte i 1939 begrepet «Urban primacy» (urban dominans på norsk) som beskriver fenomenet om at den største byen i et land eller en region ofte er flere ganger større enn den nest største byen.


«Urban primacy» brukes i dag som en betegnelse for å beskrive en situasjon der en by eller urbant område er langt større og har mer betydning enn andre byer i en bestemt region. Dette kan manifestere seg på mange måter, for eksempel at byen har den største befolkningen, den største økonomiske aktiviteten, eller at den er sentrum for politisk makt og kulturell innflytelse. Urban primacy kan også referere til en situasjon der en by har en sterk posisjon i et globalt perspektiv, for eksempel som et betydelig finansielt sentrum eller et knutepunkt for internasjonal handel.


Det finnes ulike teorier om i hvilken grad den største byen i en region trekker ressurser, befolkning og arbeidskraft fra sitt omland eller om storbyen fungerer som vekstmotor for omlandet ved å skape arbeidsplasser, gi tilgang til tjenester og bidra til økonomisk vekst som smitter over på omlandet. Det er vanskelig å si med sikkerhet om den største byen i et område tilfører eller tar ressurser fra sitt omland. I mange tilfeller kan den største byen i en region ha både positiv og negativ effekt på omlandet, avhengig av hvordan den håndterer sine ressurser og sin posisjon som sentrum for økonomisk, politisk, kulturell og sosial aktivitet.

 

Trøndelag er den regionen i Norge hvor det er størst forskjell mellom største og nest største tettsted.


Hvis man ser på størrelsesforholdet mellom største og nest største tettsted i de ulike regionene i Norge så finner man at Trøndelag er den regionen i Norge hvor det er størst forskjell mellom største og nest største tettsted. Trondheim er 14,6 ganger større målt i befolkning i 2022 enn det nest største tettstedet i Trøndelag, som er Stjørdalshalsen.  

Kartet under viser det relative størrelsesforholdet mellom fylkenes største- og nest største byområder, målt etter folketall 2022 (merk at i denne framstillingen er Stor-Oslo regnet som del av Viken).

Image
Største tettsteds dominans 2022
Største tettsteds dominans. Størrelsesforhold mellom største- og nest største tettsted per fylke i 2022

 

Her kan man merke seg at tettstedet Trondheim ikke er det samme som kommunen Trondheim. Kommunen Trondheim hadde 210 496 innbyggere i 2022, mot 194 860 innbyggere i tettstedet Trondheim.

Et tettsted er et tettbebygd område der det bor minst 200 personer og det ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Det er 103 store og små tettsteder i Trøndelag. Liabø i Heim med 205 innbyggere er minst, mens Trondheim er størst. Det er 358 155 trøndere som bor i et tettsted per 1.1.2022, det betyr at 75,5 % av trønderne bodde i et tettsted og andelen er økende.


Hvis man sammenligner størrelses forholdet mellom største og nest største tettsted i Trøndelag med andre regioner i Norge så finner man at tettstedet Bergen er 11,1 ganger større enn Askøy, Stavanger/Sandnes er 5,1 ganger større enn Haugesund og tettstedet Oslo er 8,9 ganger større enn Fredrikstad/Sarpsborg.  I Innlandet fylke er derimot Hamar som er det største tettstedet kun 1,4 ganger større enn Lillehammer som er det nest største. Og i Agder er Kristiansand kun 1,5 ganger større enn Arendal.

 

 

44 % av befolkningen i Trøndelag per 1.1.2022 bor i Trondheim kommune.

Byer og tettsteder vokser fordi at de kan tilby arbeidsplasser og økonomisk aktivitet, noe som tiltrekker seg befolkning og bidra til befolkningsvekst. Byer er sentre for utdanning, helsevesen, offentlig administrasjon og andre viktige tjenester, noe som gjør dem attraktive steder å bo og leve. I tillegg kan byer og tettsteder være sentre for kulturell og sosial aktivitet, noe som kan bidra til å holde befolkningen i området og hindre at folk flytter til andre steder.

I figuren under vises hvordan andelen av Trøndelags befolkning som bor i det som i dag er Trondheim kommune har utviklet seg i perioden 1769-2022 og hvordan denne andelen vil utvikle seg frem mot 2050 ifølge hovedalternativet i SSBs regionale befolkningsframskrivinger

 

Aldri før har en så stor andel av Trøndelags befolkning bodd i Trondheim.  44,4% av Trøndelag befolkning bodde per 1.1.2022 i Trondheim, opp fra 42,5 % i 2015, 41,5 % i 2010 og 39,0 % i 2000. De siste befolkningsfremskrivingene fra SSB tilsier at 47,5 % av Trøndelags befolkning kommer til å bo å Trondheim i 2050.

Image
Andel av Trøndelags befolkning som bor i Trondheim, 1769-2022 og fremskriving mot 2050
Andel av Trøndelags befolkning som bor i Trondheim, 1769-2022 og fremskriving mot 2050


Til sammenligning så bor 45 % av innbyggerne i Vestland i Bergen og 30 % av innbyggerne i Rogaland i Stavanger (46 % av Rogalendingene bor i Stavanger eller Sandnes)


Hvis man sammenligner folketallet i største og nest største kommune på samme måte som vi tidligere sammenlignet befolkningen i største og nest største tettsted så finner vi at; folketallet i Trondheim er 8,7 ganger større enn i Stjørdal, som er den nest mest folkerike kommunen i Trøndelag.  Til sammenligning er Bergen 7,4 ganger større enn nest største kommune i Vestland.

 

Image
Tabell befolkning per fylke per 1.1.2022 og andel i små og store kommuner.
Tabell befolkning per fylke per 1.1.2022 og andel i små og store kommuner.

 

Kilder og metode 

I denne artikkelen er det brukt data fra: SSB tabell 04859, 09501, 06913, 07459 og 13600.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/