Hovedinnhold
Faktafredag
Klynger av akvakultur, fiskeri og fiskeforedlings virksomheter i Norge per 2022

Klynger av akvakultur, fiskeri og fiskeforedlings virksomheter i Norge i 2022

Fiskeri og havbruk er viktige næringer langs kysten av Trøndelag. Hitra/Frøya og Nærøysund er to av de største klyngene av virksomheter innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling i Norge.

Det er 4 581 sysselsatte innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Det var 2 172 sysselsatte inne akvakultur, 1 902 sysselsatte innen fiskeforedling og 259 sysselsatte innen fiskeri i Trøndelag per 4. kvartal 2021. I tillegg var det 248 sysselsatte innen ufordelte tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur.

 

I perioden 2008-2021 har antall sysselsatte innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling i Trøndelag økt med 72 % eller 1 912 sysselsatte. Det er spesielt akvakultur og fiskeforedling som har sett stor sysselsettingsvekst.  I perioden 2008-2021 har antall sysselsatte innen akvakultur økt med 131 % eller 1 233 sysselsatte, mens sysselsatte innen fiskeforedling (Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr) har økt med 71 % eller 787 sysselsatte.

 

Image
Utvikling i sysselsatte innen fiskeri, havbruk og fiskeforedling i Trøndelag i perioden 2008-2021
Utvikling i sysselsatte innen fiskeri, havbruk og fiskeforedling i Trøndelag i perioden 2008-2021

 

Mens sysselsettingen innen akvakultur og fiskeforedling har økt så har det vært en nedgang i antall sysselsatte knyttet til fisker i Trøndelag i perioden 2008-2021. Sysselsatte innen Fiske og fangst i Trøndelag har gått ned med 36 % eller 146 sysselsatte i perioden 2008-2021.


Når man ser på kommunene i Frøya (1 459 sysselsatte), Nærøysund (836 sysselsatte), Hitra (549 sysselsatte) og Orkland (304 sysselsatte) er kommunene i Trøndelag med flest sysselsatte innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling. Frøya er kommunen i Norge med flest sysselsatte innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling Nærøysund er nr. 4 i Norge i forhold til antall sysselsatte innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling.


10 av de 38 kommunene i Trøndelag har mer enn 100 sysselsatte som jobber innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling.

 

Image
Sysselsatte innen fiskeri, havbruk og fiskeforedling per fylke. 4. kvartal 2021
Sysselsatte innen fiskeri, havbruk og fiskeforedling per fylke. 4. kvartal 2021

 

Troms og Finnmark er fylket med flest sysselsatte akvakultur, fiskeri og fiskeforedling med totalt 6 323 sysselsatte per 4. kvartal 2021 etterfulgt av Nordland med 6 092 sysselsatte.  Trøndelag har 14,5 % av sysselsettingen i Norge innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling.  Størst andel har Trøndelag innen akvakultur og fiskeforedling hvor fylket har henholdsvis 20,3 % og 17,0 % av sysselsettingen i Norge, mens Trøndelag kun har 5,6 % av sysselsettingen inne fiskeri.

 

Klynger innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling i Trøndelag.  


Fiskeri og havbruk er viktige næringer langs kysten av Trøndelag og Hitra/Frøya og Nærøysund er to av de største klyngene av virksomheter innen akvakultur, fiskeri og fiskeforedling i Norge.  Kartet under viser lokasjonen til klynger med virksomheter innen fiskeri, akvakultur og fiskeforedling i 2022 målt etter antall ansatte.

 

Image
Klynger av akvakultur, fiskeri og fiskeforedlings virksomheter i Norge i 2022
Klynger av akvakultur, fiskeri og fiskeforedlings virksomheter i Norge i 2022

 

Trøndelag er et av Norges største oppdrettsfylker. Og det er spesielt i oppdrettskommunene Frøya, Hitra og Nærøysund at man finner store virksomheter knyttet til akvakultur, fiskeri og fiskeforedling.  Spesielt lakseslakteriene slår tydelig ut på kartet over akvakultur, fiskeri og fiskeforedlings klyngene i Norge.


På Frøya har man hovedkontoret til SalMar, som er en av Norges største oppdrettsbedrifter. I tillegg har blant annet Marin Harvest og Lerøy betydelig virksomhet på Hitra og Frøya. I klyngen rundt Nærøysund finner vi blant annet virksomheter som Salmonor og Sinkaberg-Hansen. I begge klyngene er det også betydelig næringsvirksomhet knyttet til ulike tjenester til oppdrettsnæringen. Disse to klyngene er viktige senter for den trøndersk oppdrettsvirksomhet, men det er oppdrettsvirksomhet langs store deler av Trøndelagskysten og sysselsatte knyttet til akvakultur næringen i alle kystkommunene i Trøndelag.

 

Kilder og metode


Dette er brukt data fra SSB tabell 13470, i tillegg er det brukt kartgrunnlag på bedrifts lokasjoner fra Geodata as.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/