Hovedinnhold
Faktafredag
Andel av sysselsatte etter arbeidsted som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid. Anslag per 4. kvartal 2021 - Trøndelag

Sysselsatte i yrker etter egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid per 4. kvartal 2021

Hjemmekontor eller digitalt fjernarbeid har blitt enn stor del av arbeidshverdagen for mange trøndere. Vi anslår at 27,8 % av sysselsatte med arbeidsted i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid, mot 29,7 % av alle sysselsatte i Norge.

Noen yrker er mer egnet for hjemmekontor/ fjernarbeid enn andre. Det er enklere å ta hjemmekontor for programvareutvikleren enn for bussjåføren. Noen yrker er klart lokasjonsbaserte og har egenskaper som gjør at det er vanskelig å gjøre de fra andre steder enn arbeidsplassen.  Ved hjelp av en gjennomgang som Office for National Statistics (ONS) i Storbritannia har gjort på egenskaper ved ulike yrker så er det lagd ett anslag på egnetheten for hjemmekontor/ fjernarbeid i ulike 398 ulike yrker.  


Blant yrker med veldig høy eller egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid finner vi yrker slik som Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet, Programvareutviklere og Systemanalytikere/-arkitekter, mens yrker slik som Sykepleiere, Tømrere og snekkere og Anleggsmaskinførere har lav eller veldig lav egnethet for fjernarbeid.

 

Ved hjelp av anslagene på egnetheten per yrke så kan vi finne hvor mange og hvilke grupper av befolkningen i som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid.

 

27,8 % av sysselsatte med arbeidsted i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor


Vi anslår at 27,8 % av sysselsatte med arbeidsted i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid, mot 29,7 % av alle sysselsatte i Norge. Når man ser på kommunene i Trøndelag så er det Trondheim som skiller seg ut fra resten ved at 37,8 % av sysselsatte i kommunen har høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid. 16,9 % av sysselsatte i Trøndelag utenfor Trondheim jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid.

 

Image
Andel av sysselsatte etter arbeidsted som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid. Anslag per 4. kvartal 2021 - Trøndelag
Andel av sysselsatte i etter arbeidsted som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid. Anslag per 4. kvartal 2021 - Trøndelag

 

Det er personer med høyere utdanning som i størst grad jobber i yrker med egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid. I Trøndelag jobber 58,8 % av sysselsatte med lengere universitets- eller høyskoleutdanning og 35,8 % av sysselsatte med kortere universitets- eller høyskoleutdanning i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. Mens det samme gjelder for kun 11,6 % av sysselsatte med kun grunnskole og for 19,7 % av sysselsatte med videregående som høyeste utdanningsnivå.

 


27,2 % av menn og 28,6 % kvinner sysselsatt i Trøndelag jobbet i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. Blant de med grunnskole eller videregående som høyeste utdanningsnivå så er det litt større andel kvinner enn menn som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. Blant sysselsatte med videregående som høyeste utdanningsnivå i Trøndelag så er det 17,1 % av menn og 23,5 % av kvinner som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid.

 

Image
Sysselsatte i Trøndelag etter kjønn, utdanning  og om de jobber i yrker med høy eller lav egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor 2021.
Sysselsatte i Trøndelag etter kjønn, utdanning,  og om de jobber i yrker med høy eller lav egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor 2021.

 

Blant befolkningen med universitets- og høyskoleutdanning så er det en høyere andel menn enn kvinner som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. Blant de sysselsatte med kortere universitets- og høyskoleutdanning så er det 44,5 % av menn og 30,3 % av kvinner som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid.  En høy andel kvinner med kortere universitets- og høyskoleutdanning jobber i helseyrker med lav egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid.  

 


Det er sysselsatte i aldersgruppen 45-49 år (33,4 %) som har høyest andel som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. De yngste og de eldste aldersgruppene har lavest andel som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid.

 

Image
Andel av sysselsatte i Trøndelag i 2021 som i jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor fordelt på alder
Andel av sysselsatte i Trøndelag i 2021 som i jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor fordelt på alder
Image
Sysselsatte i Trøndelag etter alder og om de jobber i yrker med høy eller lav egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor. 2021
Sysselsatte i Trøndelag etter alder og om de jobber i yrker med høy eller lav egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor. 2021

 

Innvandrere har en litt lavere andel som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid sammenlignet med resten av befolkningen.   22,1 % av innvandrere og 28,6 % av norskfødte med norske foreldre sysselsatt i Trøndelag jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid. Blant den øvrige befolkningen er det 28,6 % som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/fjernarbeid.

 

Oslo har høyest andel jobber med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor.

Image
Andel sysselsatte per fylke som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for fjernarbeid eller hjemmekontor. 2021

 

Blant fylkene er det Oslo som har størst andel sysselsatte som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid.  49 % av sysselsatte med arbeidsted Oslo og 46 % av sysselsatte med bosted Oslo jobbet per 4. kvartal 2021 i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid. 

 

Innlandet ligger lavest med 21 % av sysselsatte etter arbeidsted og 22,5  % av sysselsatte etter bosted med yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid.

 

Spesielt for Oslo og Viken så ser man at det er store forskjeller mellom andel sysselsatte etter bosted og arbeidsted i forhold til andel som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor/ fjernarbeid.

 

 

 

 

Image
Andel av sysselsatte etter som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid. Anslag per 4. kvartal 2021 - norge
Andel av sysselsatte etter som jobber i yrker med høy eller veldig høy egnethet for hjemmekontor eller fjernarbeid. Anslag per 4. kvartal 2021 - Norge

 

Kilder og metode


Basert på ett arbeid gjort av Office for National Statistics (ONS) i Storbritannia. Der ulike
barrierer for hjemme arbeid per yrke er kartlagt basert på 5 faktorer (Exposure, Interaction, Location, Physical Activities, Tools/ Protective Equipment). Det er brukt 2 datasett fra O*NET database for å
kartlegge innholdet i de ulike yrkene .

                1.)  Content Model Work Activity data
                2.)  Content Model Work Context data


Metode beskrivelse fra ONS:  https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichjobscanbedonefromhome/2020-07-21
Sannsynligheter per yrke er «oversatt» til norske yrkeskoder. Med bruk av «skjønn» der SOC2010 og ISCO08 ikke kan kobles 1-1


Det er valgt en annen vekting av faktorene enn det ONS brukte.  Den faktoren som utgjør den
største barrieren er vektlagt høyest.

 

  • Original vekting ONS = (E+I +L+P+T)/5
  • Nye vekting Trøndelag = (((E+I +L+P+T)/5) + Største barrieren)/2

 

Microdata.no er brukt for å hente data om personer som jobber i yrkene med høy eller veldig høy egnethet for hjemmearbeid.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/