Hovedinnhold
Faktafredag
Samordna Opptak 2022

Søkertall samordna opptak 2022

Søkertallene fra Samordna opptak for 2022 viser nedgang i antall søkere til Universitet og høyskoler i Trøndelag fra 23 646 i 2021 til 21 722 i 2022.

Det er verdt å merke seg at søkertallene var spesielt høye i pandemiårene 2020 og 2021. Trondheim er den nest mest populære studentbyen i landet etter Oslo, med 19 429 førstevalgsøkere i 2022. Levanger har 1 339 førstevalgsøkere, Stjørdal 487, Steinkjer 255 og Namsos 212. Det er vekst i førstevalgsøkere til Stjørdal og Levanger fra 2021, og nedgang for de øvrige studiebyene.

 

Til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) er det 1 255 førstevalgsøkere i Trøndelag via Samordnet opptak i 2022. En del private fagskoler har ikke opptak via Samordnet opptak. Søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning har gått ned fra 1 439 i 2021. Den største fagskolen er Trøndelag høyere yrkesfagskole med 904 førstevalgsøkere i 2022 mot 1 142 i 2021 og 841 i 2020. Kartet viser at tilbudet om høyere yrkesfaglig utdanning er spredt utover hele fylket.

 

Image
Samordna Opptak 2022
Samordna Opptak 2022

 


Tallene fra samordnet opptak er basert på det søkerne har registrert og viser i hovedsak interessen for de ulike studiene, og ikke hvilke studieplasser som blir fylt. Vi ser litt nærmere på hvilke studier som er mest populære i Trøndelag.

Image
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere i 2022.
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere i 2022.

 

Industriell økonomi og teknologiledelse har vært et populært studium over mange år og er i 2022 det studiet med 6. flest førstevalgsøkere i landet. Siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen er øverst på den nasjonale lista. Økonomi og administrasjon, bachelor i Trondheim har nest flest førstevalgsøkere i Trøndelag, og tilsvarende Masterstudium er også høyt på lista.

 

828 personer har satt medisin i Trondheim øverst på sin søknad, og 796 har sykepleie i Trondheim øverst. Sykepleie i Trondheim er veldig populært sammenlignet med andre studiesteder. Trafikklærer på Stjørdal er eneste studium i Nord universitet sin portefølje som kommer på lista over de 20 studiene med flest førstevalgsøkere.

 

Ellers ser vi at det er mange IKT-relaterte studium med mange søkere.

Image
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass i 2022.
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass i 2022.

 

 

Denne listen viser de studiene hvor flest konkurrerer om plassene. NTNU har i 2022 et medisinstudium med studiested Levanger og Trondheim, og der er det er aller flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass. 295 søkere konkurrerer om 16 plasser. Medisin i Trondheim er også høyt på denne lista med 828 førstevalgsøkere til 119 plasser.

 

Film og videoproduksjon har 10 førstevalgsøkere per plass, så der blir det sterk konkurranse. Profesjonsstudiet i psykologi i Trondheim er høyt på lista. Vi finner ellers en del pedagogiske fag, ingeniørfag og ikt-fag.

 

Innenfor Nord universitets studier i Trøndelag er det flest søkere per plass på samfunnsfag i Levanger, personalledelse og kompetanseutvikling i Levanger, trafikklærer i Stjørdal, vernepleier i Namsos, natur- og kulturminneoppsyn i Steinkjer og farmasis i Namsos.

 

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning har til sammen 417 førstevalgsøkere til 400 planlagte studieplasser i 2022. Av disse er det færre førstevalgsøkere på heltidsstudier enn det er planlagte studieplasser. I Levanger er det kun 23 førstevalgsøkere til 60 plasser til studie til barnehagelærer.

 

BI har ikke oppta via Samordnet opptak, men skriver på sine hjemmesider at de har 1 207 søkere til bachelorstudier i Trondheim i 2022, mot 1 202 søkere i 2021.
 

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) bygger på fag- eller svennebrev og treårig yrkesfaglig opplæring i skole. Enkelte studier kan også bygge på generell studiekompetanse. Høyere yrkesfaglig utdanning tilbys av fagskoler.

 

Image
De 20 høyere yrkesfaglige studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere i 2022.
De 20 høyere yrkesfaglige studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere i 2022.

 

Elkraft er populære høyere yrkesfaglige studier i 2022. Studiet i Løkken deltid og nett- og samlingsbasert har 68 førstevalgsøkere, og studiet i Steinkjer er deltid og samlingsbasert, mens studiet i Trondheim er stedbasert heltidsstudium.

 

Av private studier med mange søkere i 2022 er Folkeuniversitetets studium i barsel- og barnepleie mest populært med 60 søkere i 2022. Det er 50 førstevalgsøkere til Datateknologi, server og nettverksdrift ved Centric IT Academy. Forsk fotofagskole har 45 førstevalgsøkere til fotografi og 31 søkere til kunstfotografi.

 

Studier innen bygg og anlegg er relativt populære, og man ser at deltidsstudier har flere førstevalgsøkere enn heltidsstudier.

 

Det er mange søkere til to av de maritime studiene med studiested Rørvik. Også her er det mest populært med samlingsbasert deltid, og lavere søkertall på de stedsbaserte heltidsstudiene.

 

Image
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass i 2022.
De 20 studiene i Trøndelag med flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass i 2022.

 

På denne listen ser man at det er 38 førstevalgsøkere om 15 planlagte plasser i kart- og oppmålingsfag på Støren.

 

To populære offentlige høyere yrkesfaglige studier innen helse er helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer med 30 førstevalgsøkere til 15 plasser og psykisk helsearbeid og rusarbeid med 23 førstevalgsøkere til 15 plasser. Disse tilbys på som samlingsbasert deltid på Levanger.

 

Bygningsvern har 11 førstevalgsøkere til 7 plasser på samlingsbasert studium på Røros gjennom Fagskolen Innlandet.

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra Samordnet opptak.
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2022/index.html


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.